Trạm xử lý nước thải

Toàn bộ nước thải từ các Xí nghiệp trong Khu chế xuất sau khi được các Xí nghiệp xử lý sơ bộ đạt quy định đấu nối được thu gom vào hệ thống thoát nước thải dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam trước khi thải ra môi trường.

 

 Trạm xử lý nước thải của Khu chế xuất Tân Thuận là một thành phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo sự tiến bộ của hoạt động sản xuất. Nước thải từ các xí nghiệp trong khu chế xuất sau khi trải qua giai đoạn xử lý sơ bộ, phù hợp với các quy định đấu nối, được thu gom và đưa vào hệ thống thoát nước thải.

 

 Tại Trạm xử lý nước thải tập trung, nước thải được xử lý một cách chất lượng và hiệu quả để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của Việt Nam. Quy trình xử lý tại trạm bao gồm các phương pháp công nghệ tiên tiến như xử lý sinh học, xử lý hóa học và xử lý vật lý. Nhờ đó, nước thải được tinh chế, loại bỏ các chất độc hại và hạt bẩn trước khi được thải ra môi trường.

 

 Trạm không chỉ giúp đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường mà còn tăng cường uy tín và trách nhiệm của Khu chế xuất Tân Thuận đối với bảo vệ môi trường. Điều này cũng giúp thu hút các doanh nghiệp có nhận thức cao về bảo vệ môi trường đến tham gia và đầu tư vào khu chế xuất.

 

 Bên cạnh việc đảm bảo xử lý nước thải tốt, Trạm còn thúc đẩy nghiên cứu và áp dụng các công nghệ xử lý tiên tiến hơn để ngày càng cải thiện hiệu quả công tác xử lý nước thải. Hơn nữa, việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ hoạt động sản xuất cũng là một ưu tiên hàng đầu trong chiến lược của KCX Tân Thuận.

 

 Trạm xử lý nước thải đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Khu chế xuất Tân Thuận. Chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao chất lượng công tác xử lý nước thải và tiếp tục hướng tới môi trường trong lành và bền vững.

 

Kết quả quan trắc nước thải tự động KCX Tân Thuận - Tháng 05/2024 (Xem

 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận - Tháng 05/2024 (Xem)