Trạm phòng cháy chữa cháy

Chỉ mất 3-5 phút để các xe chữa cháy có mặt tại chỗ để đối phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp về hỏa hoạn nào trong khu.