Ưu đãi thuế

Các nhà đầu tư đầu tư vào Tân Thuận có thể được hưởng những ưu đãi về tài chính như sau:

  •  VAT 0%.
  • Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu.
  • Miễn thuế xuất khẩu sản phẩm.
  • Không nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.