Nguồn lao động dồi dào

Hiện nay, dân số Việt Nam khoảng 95 triệu người, và khoảng 10 triệu người đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. 65% dân số là thế hệ dưới 35 tuổi nên nơi đây được xem là một thành phố trẻ và đầy sức sống.
Thành phố Hồ Chí Minh rất coi trọng giáo dục, hiện nay có khoảng 300.000 sinh viên tốt nghiệp từ 80 trường đại học và cao đẳng mỗi năm. Vì vậy, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm được nguồn lao động trẻ dồi dào từ bậc công nhân cơ bản đến các vị trí quản lý có trình độ học vấn cao nếu đầu tư vào Khu chế xuất Tân Thuận.