Phòng khám đa khoa

Phòng khám đa khoa Khu chế xuất Tân Thuận hỗ trợ rất nhiều cho các Xí nghiệp trong Khu về chăm sóc sức khỏe cho công nhân cũng như xử lý các tình huống khẩn cấp.