Công ty TNHH Tân Thuận

 Tòa nhà Hành Chính, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

 Tel: 84-28-3770 1777 ; 3770 1888 ; 090 1821 669

 Fax: 84-28-3770 1999

 Web: tanthuan.com.vn

 Email: marketing@tanthuan.com.vn

 

Contact form