Nền kinh tế phát triển nhanh

Kể từ khi áp dụng chính sách Mở Cửa vào năm 1986, chính phủ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi bằng cách thúc đẩy sự thông thoáng trong chính sách pháp lý và tham gia vào các Hiệp định Tự do thương mại toàn cầu. Qua hơn 30 năm cố gắng không ngừng nghỉ, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới, đóng góp vào sự phát triển toàn cầu.

Việt Nam đã ký kết một số hiệp định tự do thương mại quan trọng, bao gồm:

 • TPP,
 • ASEAN,
 • Việt Nam - ASEAN,
 • Việt Nam - Nhật Bản,
 • Việt Nam - Chile,
 • Việt Nam – Hàn Quốc,
 • Việt Nam - EAEU,
 • Việt Nam - EU,
 • ASEAN - Nhật Bản,
 • ASEAN - Triều Tiên,
 • ASEAN - Australia/New Zealand,
 • ASEAN - Ấn Độ và ASEAN – Trung Quốc.

 

Đồng thời, đang diễn ra các cuộc đàm phán quan trọng như:

 • RCEP (ASEAN+6),
 • ASEAN - Hongkong,
 • Việt Nam - EU,
 • Việt Nam - EFTA,
 • Việt Nam - Israel.


Nhờ những nỗ lực này, kinh tế Việt Nam đã đạt được sự phát triển vượt bậc. Mở cửa thị trường, mở rộng quan hệ thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài đã tạo nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh chóng. Việt Nam đã tận dụng lợi thế cạnh tranh và tăng cường xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Sự hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới đã mang lại cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và mở rộng quy mô kinh doanh.

Với sự tiếp tục của các cuộc đàm phán và việc thúc đẩy môi trường đầu tư thuận lợi, Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế ngày càng mạnh mẽ. Việc tham gia vào các hiệp định tự do thương mại và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đã giúp Việt Nam tạo ra cơ hội tăng trưởng bền vững, nâng cao đời sống người dân và đóng góp vào sự phát triển toàn diện của khu vực và thế giới.