Thông tin liên lạc

KCX Tân Thuận tự hào có hệ thống thông tin viễn thông và dữ liệu tuyệt vời trong khu. Tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT đã thiết lập văn phòng tại Khu chế xuất Tân Thuận. Hiện nay, trong khu có khoảng 2.000 line điện thoại dành cho các xí nghiệp trong khu sử dụng. Hệ thống cáp ngầm được lắp đặt bởi VNPT. Ngoài ra, FPT cũng đã triển khai hệ thống cáp quang tốc độ cao và dịch vụ quản lý dữ liệu cho các doanh nghiệp trong khu.