Cơ sở hạ tầng và tiện ích hoàn thiện

Khu chế xuất Tân Thuận có thiết kế tổng thể lý tưởng với 195 trong tổng số 300 ha được phân bổ cho xây dựng nhà máy; diện tích còn lại dành cho các tiện ích như đường xá, hệ thống cấp thoát nước, cảnh quan và các công trình khác.

Xem thêm chi tiết cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh của Khu chế xuất Tân Thuận xin vui lòng bấm (ở đây).